بهمن ۵, ۱۳۹۷
پاکت بیرون بر غذا پاکت کاغذی کرافت بزرگ

پاکت بیرون بر غذای تشریفاتی عادل 2

جنس کاغذ پاکت بیرون بر غذای تشریفاتی عادل ۲ جنس کاغذ استفاده شده در این پاکت بیرون بر از کرافت ( ۷۵ گرم ) است و […]
دی ۱۱, ۱۳۹۷
ساک دستی | خرید ساک دستی

ساک دستی فست فود خروس

جنس کاغذ ساک دستی فست فود خروس جنس کاغذ استفاده شده در ساک دستی فست فود خروس از کرافت ( ۷۵ گرم ) است که برای حمل […]
دی ۹, ۱۳۹۷
ساک دستی بیرون بر فست فود ارزان

ساک دستی بیرون بر فست فود می چف

جنس کاغذ ساک دستی بیرون بر فست فود می چف جنس کاغذ استفاده شده در پاکت بیرون بر آشپزخانه سنتی خان از کرافت ( ۷۵ گرم […]
دی ۸, ۱۳۹۷
پاکت بیرون بر آشپزخانه و رستوران سایز بزرگ

پاکت بیرون بر آشپزخانه سنتی خان ( سایز بزرگ )

جنس کاغذ پاکت بیرون بر آشپزخانه سنتی خان “سایز بزرگ” جنس کاغذ استفاده شده در پاکت بیرون بر آشپزخانه سنتی خان از کرافت ( ۷۵ گرم […]
دی ۶, ۱۳۹۷
ساک دستی غذای تشریفاتی عادل

ساک دستی غذای تشریفاتی عادل

جنس کاغذ ساک دستی غذای تشریفاتی عادل جنس کاغذ استفاده شده در این ساک دستی از کرافت ( ۷۵ گرم ) است که برای حمل وزن های […]
دی ۴, ۱۳۹۷
ساک دستی کرافت رستوران رندی

ساک دستی کرافت رستوران رندی

جنس کاغذ ساک دستی کرافت رستوران رندی جنس کاغذ استفاده شده در ساک دستی کرافت رستوران رندی از کرافت ( ۷۵ گرم ) است که برای حمل […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۷
ساک دستی رستوران چلو دری

ساک دستی رستوران چلو دری

جنس کاغذ ساک دستی رستوران چلو دری جنس کاغذ استفاده شده در ساک دستی رستوران چلو دری از کرافت ( ۷۵ گرم ) است که برای حمل […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۷
پاکت غذا بیرون بر رستوران رندی | پاکت کرافت 75g

پاکت غذا بیرون بر رستوران رندی، پاکت کرافت 75g

جنس کاغذ پاکت غذا بیرون بر رستوران رندی جنس کاغذ استفاده شده در این پاکت بیرون بر از کرافت ( ۷۵ گرم ) است که برای حمل […]